_/               \_
        /   |               |   \
      /     |__       __|     \
    |__ /(( o |   | o ))\__|
    |             |   |             |
    |\           | __ |           /|
    |   \                       /   |
      \|   /     ___     \   |/
        \   |   /   _   \   |   /
          \_________/
            _|_____|_
  ____|_________|____
/                                       \    
 --- I am watching you!